Logomuz ve Hikayesi

SUYADER

KARAHİNDİBA

Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nin sembolü olan Karahindiba, sarı çiçeklerinin solup gitmesiyle tüylere dönüşerek bir umudu simgeliyor, sanki yeniden var olup uçuşarak özgürleşiyor. SUYADER, solup giden ve hızla tükenmekte olan doğanın dönüşerek yeniden özgürleşebilmesi için yeni çözüm arayışları getirmeyi hedeflemektedir.

Karahindiba, Güneş’in, aydınlanmanın, pozitifliğin, ilerlemenin ve hayatta kalmanın sembolüdür. Birçok toplum için dayanıklılığı ve uyumu ifade eder. Bunun nedeni ise her koşula uyum sağlayarak farklı iklimlerde de yaşam sürmesidir. SUYADER, tüm zorluklara karşı direnen ve güneşi seven bir karahindiba bitkisi gibi artan nüfus, hızlı tüketim, betonlaşan şehirler, hareketsiz yaşam gibi farklı sorunlar içinde olan toplumun uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi iç in yönlendirmeler yapmaktadır.

Dünyanın her bölgesine yayılım göstermiş olan hindiba çiçeği, her bir zerresi ile şifa anlamına da gelmektedir. Biz de toplum yararına gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle topluma ve gezegene şifa olmayı diliyoruz. Karahindibalı, güneşli, güzel günler görmemiz umuduyla…

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!