Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER)
Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER)Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER)Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER)
0312 287 46 73
info@suyader.org.tr

Biz Kimiz EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ (SUYADER), yaşadığımız yüzyılda sonuçlarını çok yoğun yaşadığımız iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek dünyamızın daha yaşanabilir hale getirilmesi, sınırlı doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla bilgiler üretip, bu bilgileri yaşam pratiğine dönüştürme ve toplumda bu konularda farkındalık yaratmak hedefiyle 2018 yılının Ekim ayında kurulmuştur.

Derneğimizin kurucuları ve üyeleri arasında çok sayıda akademisyen, gıda mühendisi, çevre mühendisi, diyetisyen, eğitimci, sanatçı, proje uzmanı, öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca derneğimize gönüllü olarak destek veren ve bizi zenginleştiren gönüllülerimiz de hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğunda bize eşlik etmektedir.

SürdürülebilirYaşamDerneğitoplumdayaşayantümbireylerevetümmeslekgruplarınahitapedenbirdernektir.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ile bireysel davranışları, yaşam biçimlerini ve toplumsal uygulamaları sürdürülebilir hale dönüştüren öğrenmeyi teşvik etmek  temel amaçlarımız arasındadır.

Sürdürülebilirfikirlerin, projelerin, işbirliklerininsürdürülebilirgeleceğetaşınabileceğivegeliştirebileceğibiralanyaratmanınçabasıiçindeyiz.

Sürdürülebilirlikalanındabilgiedinmek, projeüretmekisteyenkişivekuruluşlararasındailetişimisağlayarak, onlarıdestekleyerekveyenifırsatlarınoluşmasıiçinzeminhazırlayaraksürdürülebilirlikçabalarınıartırmakenönemlihedeflerimizdendir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUYADER, geleceknesilleriçindahayaşanabilirbirdünyabırakmakiçinaşağıdasıralananbaşlıklarkapsamındatoplumdafarkındalıkyaratmaçalışmalarınısürdürmektedir:

Doğalvedoğayazararvermeyengıdaüretimyöntemlerinidestekleme /tarımzehirleriilemücadeleetme

Temiz, adilvesağlıklıgıdatüketimi

Sürdürülebilirbeslenme

Mevsimindeveyerelbesinlerlebeslenme

Yerelüreticileri, aileçiftliklerinidestekleme

Doğadostuüretimyöntemleriniveüreticileridestekleme

Doğadostu/yenilenebilirenerjiileçalışanulaşımaraçlarınıkullanma

Gereksiztüketimiazaltma

Doğayasaygılıtüketimveatıkazaltma (onarma, armağan etme, ileridönüşüm, geridönüşüm)

Tüketicideğiltüreticiolma

Tümplastiklerin, özellikle de tekkullanımlıkplastikkullanımındanvazgeçme

Zararlıkimyasallariçerentemizlikmaddeleri, kozmetikler, böcekilaçları vb.kullanımınıazaltma

Denizleritemiztutma

Biyoçeşitlilik

Ağaçlandırma

Engelliler, yerindenedinilmişlervediğertümdezavantajlıgruplaradestekolmavehaklarınıgözetme

Yaşamboyueğitim

Fizikselolarakaktifolma

Sanatıvesanatçılarıdestekleme

Adilgelirdağılımı

Tümcanlılariçinsevgi, saygıvekoruma

“Uluslararası Sürdürülebilirlik” İçin Dayanışma Karikatür Sergisi Kataloğu