Biz Kimiz ?

Biz Kimiz?

Suyader Neyi Başarmayı Amaçlıyor?

Sürdürülebilir yaşam kapsamında, dünyamızın daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla sınırlı kaynakların daha verimli kullanılabilmesi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla bilgiler üretip, bu bilgileri yaşam pratiğine dönüştürme hedefiyle akademisyenler, sosyal bilimciler ve proje yönetim uzmanları tarafından 2018 yılında kurulmuştur.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) Başkanı Emine Aksoydan, 1. Sürdürülebilir Yaşam Kongresi’ni gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma çabalarının ilk adımı olarak düzenlediklerini belirterek, “Sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeliyiz” dedi.

Emine Aksoydan

SUYADER Başkanı

Sürdürülebilir Yaşam Derneği

SUYADER

Örgütsel Değerlerimiz

Bize Katıl!

Dürüstlük

Güven

Saygı

Disiplin

Takım çalışması

Yardımseverlik

Girişimcilik

Ulaşılabilirlik

Sürekli gelişim

Adil yaklaşım

Çeşitliliğe saygı

Hak temelli yaklaşım

Yeniliğe açık

Ekosisteme saygılı

Doğayı koruyan

Türetici

Bize Katıl!

Günümüzdeki Tehlike!

Günümüz dünyasında, artan nüfus, hızlı tüketim, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, betonlaşan şehirler, ekonomik istikrarsızlık sonucu mutsuz ve gelecekle ilgili kaygıları olan insanların sayısı hızla artmaktadır. Kronik hastalıklar, temiz ve güvenilir suya ulaşmada sorunlar, gıda güvencesizliği ve açlık gelecekte tüm toplumları tehdit eden sorunların başında gelmektedir. SUYADER; Bu sorunların hızla büyümesinin önüne geçebilmek amacı ile projeler, araştırmalar, yayınlar aracılığı ile bireylere, ailelere, topluma ve sürdürülebilirlikle ilgili diğer tüm paydaşlara bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunarak toplumu oluşturan bireylerin sürdürülebilir bir yaşama katkı vermelerini sağlayacak etkinlikler, aktiviteler planlamakta ve hayata geçirmektedir.

SUYADER

Kurucu Üyeler

Kurucu Yönetici
Prof.Dr_.-Emine-Aksoydan

Emine AKSOYDAN

Dernek Başkanı
sabitprofil2-300x300

Ahmet Tayfun OKŞİN

Dernek Genel Sekreteri
sabitprofil2-300x300

Kenan TÜRKMENOĞLU

Dernek Saymanı
sabitprofil2-300x300

Bengisu Çetiner OKŞİN

Üye
sabitprofil2-300x300

S.Levent AKSOYDAN

Üye
sabitprofil2-300x300

Esen Sezer YEŞİL

Üye
sabitprofil2-300x300

Müberra MIZIKACI

Üye