Biz Kimiz?

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ (SUYADER), yaşadığımız yüzyılda sonuçlarını çok yoğun yaşadığımız iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek dünyamızın daha yaşanabilir hale getirilmesi, sınırlı doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla bilgiler üretip, bu bilgileri yaşam pratiğine dönüştürme ve toplumda bu konularda farkındalık yaratmak hedefiyle 2018 yılının Ekim ayında kurulmuştur. 

Derneğimizin kurucuları ve üyeleri arasında çok sayıda akademisyen, gıda mühendisi, çevre mühendisi, diyetisyen, eğitimci, sanatçı, proje uzmanı, öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca derneğimize gönüllü olarak destek veren ve bizi zenginleştiren gönüllülerimiz de hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğunda bize eşlik etmektedir.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği toplumda yaşayan tüm bireylere ve tüm meslek gruplarına hitap eden bir dernektir.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ile bireysel davranışları, yaşam biçimlerini ve toplumsal uygulamaları sürdürülebilir hale dönüştüren öğrenmeyi teşvik etmek  temel amaçlarımız arasındadır.

Sürdürülebilir fikirlerin, projelerin, işbirliklerinin sürdürülebilir geleceğe taşınabileceği ve geliştirebileceği bir alan yaratmanın çabası içindeyiz.

Sürdürülebilirlik alanında bilgi edinmek, proje üretmek isteyen kişi ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlayarak, onları destekleyerek ve yeni fırsatların oluşması için zemin hazırlayarak sürdürülebilirlik çabalarını artırmak en önemli hedeflerimizdendir.

SUYADER, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için aşağıda sıralanan başlıklar kapsamında toplumda farkındalık yaratma çalışmalarını sürdürmektedir:
Doğal ve doğaya zarar vermeyen gıda üretim yöntemlerini destekleme /tarım zehirleri ile mücadele etme
Temiz, adil ve sağlıklı gıda tüketimi
Sürdürülebilir beslenme
Mevsiminde ve yerel besinlerle beslenme
Yerel üreticileri, aile çiftliklerini destekleme
Doğa dostu üretim yöntemlerini ve üreticileri destekleme
Doğa dostu/yenilenebilir enerji ile çalışan ulaşım araçlarını kullanma
Gereksiz tüketimi azaltma
Doğaya saygılı tüketim ve atık azaltma (onarma, armağan etme, ileri dönüşüm, geri dönüşüm)
Tüketici değil türetici olma
Tüm plastiklerin, özellikle de tek kullanımlık plastik kullanımından vazgeçme
Zararlı kimyasallar içeren temizlik maddeleri, kozmetikler, böcek ilaçları vb. kullanımını azaltma
Denizleri temiz tutma
Biyoçeşitlilik
Ağaçlandırma
Engelliler, yerinden edinilmişler ve diğer tüm dezavantajlı gruplara destek olma ve haklarını gözetme
Yaşam boyu eğitim
Fiziksel olarak aktif olma
Sanatı ve sanatçıları destekleme
Adil gelir dağılımı
Tüm canlılar için sevgi, saygı ve koruma