K.V.K.K.

Dernek üyeliği sırasında verilen e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve/veya içerik sağlayıcılar ile çözüm ortakları dışında bilgiler yalnızca bülten dağıtımı, içerik oluşturulması, abone güvenliği, ticari iletişim ve bazı istatistiki değerlendirmeler için veri işlenebilir ve kullanılabilir.

Dernek üyesi vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin dernek amaçlarıyla uyumlu olarak kullanılabileceğini dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu kabul etmiş sayılır.

Kişisel bilgileriniz hiçbir koşulda dağıtılmaz, konu edilmez.

Üyelerden özel nitelikte bilgi talep edilmemektedir.

Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nin sorumluluğu yoktur.

SUYADER üyelerinin her zaman; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik ve yanlış işlenme halinde düzeltme talep etme, istenildiği zaman silinmesini ve yok edilmesini isteme, itiraz etme ve bülten aboneliğinden ayrılma hakları saklıdır.

Abonelik ile kişisel verileri kullanımı hakkında info@suyader.org.tr adresine yazabilirsiniz.