Gıdamız Geleceğimiz

Köroğlu Dağları’nın Güney Yamaçlarında Gerçekleşen Kolektif Bir Hikaye

Ankara’nın kuzeybatısında yer alan Güdül İlçesi’nin Tahtacıörencik Köyü’nde, yıllar önce bir araya gelerek çeşitli değişim ve dönüşümlerin önünü açmış olan, gıda güvencesini ve gıda egemenliğini gözeten, “Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi’nin (TADYA)” öncülüğünde güncel bir süreç yaşanıyor.

Çiftçilerden köy halkına, türeticilerden sivil toplum gönüllülerine kadar geniş bir topluluğu kapsayan bu deneyimin ışığında, sizleri doğa dostu yaşamın, sosyal güvencenin, dayanışmanın ve agroekoloji uygulamalarının renkli hikayesine davet ediyoruz.

Tahtacıörencik Köyü’nde devam etmekte olan doğa dostu üretime destek vermeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkezine alarak kadim üretim havzalarındaki geleneksel bilgileri ortaya çıkarmayı ve Ankara geneli için küçük ölçekli üretim rehberi ve projeksiyonlar yapmayı amaçlayan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı GEF-SGP fonu tarafından desteklenen “Krizler Döneminde Dayanıklı Gıda Sistemleri Oluşturmak: Tahtacıörencik ve Ötesi” projesi, aynı zamanda doğa tabanlı çözümleri esas alarak bölgedeki sosyal ve ekolojik bilinci güçlendirmeyi de hedefliyor.

2021-2022 döneminde “Gıdamız Geleceğimiz!” mottosuyla hayat bulan bu çalışmalar kapsamında, yerel kaynakların farkındalıklı ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen yeni yaklaşımların hayata geçmesi ve bu esnada yerel halkın karar alma süreçlerine doğrudan dahil olduğu nitelikli kırsal dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Projenin kapsam, hedef ve faaliyetlerinin bir özetini BU SAYFADA  bulabilirsiniz.

Bu Dönüşüme Destek Olmak İçin Ne Yapabilirsin?

Ankara’nın kuzeybatısında gerçekleşen bu dönüşümün bir parçası olmanız için sizlere de sesleniyoruz.

1. Çalışmalarımıza dahil olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilirsiniz.

2. Proje amaçlarımız ve sizin fikirleriniz doğrultusunda, birlikte harekete geçerek ortaklaşa uygulamalar/çalışmalar yapabiliriz.

3. Ya da bu e-postayı çevrenize iletebilir, çalışmalarımızın yaygınlaştırılması için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve çeşitli gruplarda paylaşabilirsiniz.