Yönetim Kurulu

Emine Aksoydan

Başkan

Bengisi Çetiner Okşin

Başkan yardımcısı

Tayfun Okşin

Genel sekreter

Kenan Türkmenoğlu

Muhasip

Aylin Aydın

Üye

Kıyasi Aybak

Üye

Sebahattin Çiftçi

Üye