Yönetim Kurulu

Emine Aksoydan

Başkan

Bengisi Çetiner Okşin

Başkan yardımcısı

Tayfun Okşin

Genel sekreter

Kenan Türkmenoğlu

Muhasip

Aylin Aydın

Üye

Kıyasi Aybak

Üye

Sebahattin Çiftçi

Üye

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU