ÇİDEA- Çocuklarla İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Kuşaklararası Aktarım

  • SUYADER
  • Portfolio
  • ÇİDEA- Çocuklarla İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Kuşaklararası Aktarım

Fosil yakıtların kullanımıyla salınan CO2 gazı insan eliyle yaratılan iklim değişikliğinin en önemli etmenlerindendir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğinin etkileri önemli sorunlara neden olmaktadır. Geçtiğimiz yıl ülkemizin pek çok bölgesinde onlarca orman yangını ile binlerce ağaç kül olurken, başka yerlerde çok sayıda insanın öldüğü sel felaketleri yaşanmış, giderek artan kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık çok olumsuz etkilenmiştir ve biyoçeşitlilik giderek azalmaktadır. Tüm bu olumsuz tabloya karşın ne yurtdışında, ne ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için ciddi adımlar atılmıştır. Çocukların ve gençlerin geleceği yetişkinler tarafından yok edilmektedir.
ÇİDEA projesinde, uzman bir ekip, 6 alanda (iklim, tohum, böcek, kompost, sebze-meyve, hayvanlar) bir müfredat oluşturmuştur. Oluşturulan müfredatı farklı boyutlarla (oyun, atölye vb.) öğrenen/uygulayan çocuklar; ekoloji ve iklim okuryazarlığı edinerek gelecek yaşamlarında iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konularındaki farkındalıklarını artıracak ve dolaylı olarak ebeveynlerini kendi gelecekleri konusunda etkileyebileceklerdir.
Projenin ilk aşamasında, üniversitelerin ağırlıklı olarak okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden seçilen mezun/öğrenci 20 EkoRehber uzman kadro tarafından hazırlanan müfredat ile eğitilmiş, böylece eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilmiştir.

İkinci aşamada, müfredat EkoRehberler vasıtasıyla ve bu müfredatı oluşturan uzman ekibin gözetiminde, Çankaya Belediyesi’nin 14 anaokuluna devam eden, 60-72 ay yaş grubu, 320 çocukla MoniBostan arazisinde uygulanacaktır. Çocuklar arazide tohumdan fide yetiştirmeyi deneyimleyecekler, fidelerin ürüne dönüşmesinin tanığı olacaklardır. Buna ek olarak kompost yapımı, böcek oteli, sebze ve peyzaj adalarını izleyeceklerdir. Arazi çalışmaları sırasında suyun önemi ve tasarrufu, atıkların azaltılması, tüketici yerine türetici olmak, iyi beslenme alışkanlıkları vb konularda da bilgilendirileceklerdir. Deneyimledikleri bu süreçleri aileleriyle paylaşarak onların da bu konuda farkındalıklarının artmasına katkı koyacaklardır.
Arazi çalışmaları tamamlandığında geniş katılımlı ‘Doğa Temelli Eğitim Festivali’ düzenlenecektir. Projenin çeşitli evreleri belgelenecek ve basın, sosyal medya vb. aracılığıyla daha geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.
Projenin bu iki aşaması tamamlandığında EkoRehberler yeni EkoRehberleri eğiteceklerdir. Böylece projenin sürdürülebilirliği için adım atılmış olacaktır.