Doğaya Güç Kat – Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma: 3. Toplantı

27-28 Kasım İzmir’de gerçekleşen ilk genel kurul toplantısının ardından Nisan ayında Ankara ‘da Point Otel’de ikinci genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda neler konuşuldu?

Kasım-nisan ayları arasında yapılan faaliyetlerden, sivil toplum örgütlerine yapılan ziyaretlerden ve yaşanan gelişmelerden bahsedildi. Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerde yapılan çalışmaların yerinde görüldüğü belirtildi.

Kasımda oluşturulan DGK Yönergesinde sivil toplum kuruşlarının oy birliği ile eklemeler ve değişiklikler yapıldı. Yönerge yerine mutakabat metni ifadesinin daha doğru olduğuna karar verildi. DGK Yönergesinin son hali oluşturulup onaylandı. Sürdürülebilir Yaşam Deneğinin İç Anadolu Bölgesinde yer aldığı 7 bölgenin temsilcileri seçildi. Seçime 56 sivil toplum kuruluşu katılım gösterdi.

Yürütme ve Etik Kurulunun ardından bütçeyi kontrol etmek amaçlı Denetleme Kurulu kuruldu ve sekreterya üyelerinin görevlendirilmesi yapıldı.

Kurulun ikinci gününde uzmanlarla birlikte Doğaya Güç Kat İletişim Stratejisi eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde derneklerin kullanılabileceği mecralar, üslup, etik ilkeler, hedef kitle, yöntem, isim ve logo kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlara ve iletişimde yaşanan problemlere değinildi. Doğa Danış biriminin kurulması hedeflendi. Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda destek olmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı destek vermeyi kabul eden uzmanlardan oluşan bir uzman havuzu oluşturulması hedeflendi.

Çok sık sorulan sorular bölümü oluşturularak uzman havuzunun efektif kullanılması amaçlandı. Çok sık sorulan sorular kısımda bulunamayan cevaplar uzman havuzu kullanılarak uzmanlardan destek alabileceği belirtildi. Verilen eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarına güçlü ve etkili iletişi, medya görünürlüğü, kullanılan sosyal medya mecraları hakkında önerilerde bulunuldu.  Eğitimin ardından öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda mini bir sınav ve grup çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen grup çalışmasında Avrupa’da atılan çöplerin Adana’da bulunması ve başka herhangi bir yere gitmeyip toplanması hakkında bir kampanya oluşturuldu. Kampanya oluştururken verilen eğitimden yaranılarak ekip çalışması yapıldı. Oluşturulan kampanyalar gruplar tarafından sunuldu. Yapılan bu grup çalışması ile birlikte sivil toplum örgüt üyeleri daha iyi etkileşime girerek dernekler ve yapılan faaliyetler hakkında daha iyi fikir sahibi olundu.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak Doğaya Güç Kat projesinde aktif rol alacağımız gelecek toplantıları ve çalışmaları beklemekteyiz.

 

 

 

Ayşegül Hamoğlu

SUYADER Gençlik Ağı Gönüllüsü

 

 

Leave A Comment

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!