Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Veri Okuryazarlığı

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) veri güdümlü sürdürülebilir yaşam üzerine çalışmalar yapmak konusunda işbirliğine vardı.

Alıntı Web Sitesi

Veri Okuryazarlığı Derneği Başkanı Dr. Pınar Dağ, iki kurumun geleceğin dünyasını anlamada veri güdümlü bir refleks geliştirmesi; tüm türlerin haklarını korumaya yönelik önemli bir çaba olduğunu belirtti. Dünyada Veri Okuryazarlığı (VO) alanında çalışan çoğu kurum verinin teknik ve hukuksal yönden açıklığının ve erişilebilirliğinin tüm alanlarda olduğu gibi sürdürülebilir bir geleceğin niteliğini artırmada da etkisi olduğunu belirten Dağ’a göre, ham veriden değer yaratabilen toplumların ekonomik kalkınmaya, toplum sağlığına, kamu yararına daha sürdürülebilir bir fayda sağlayacakları görüşündeler ve gelişen toplumlarda hayat kalitesini olumlu yönde etkilediğini ölçekleyerek bu alanda çalışmalar yürütebiliyorlar.

Kamuoyu oluşturarak ilerlemeninin geleceğin çalışmalarına ilham verdiğini belirten Dağ, “Habercilikte açık veri yolsuzlukları görmeyi sağlarken; gıda güvenliği, sürdürülebilir bir yaşam için açık veri hayat kurtarır, hayat kalitesine doğrudan etki eder. Dolayısıyla ortak çalışma bilinci özellikle farklı disiplinlerde olan kurumlar için üretebilmenin ve ilerleyebilmenin ilk ve en önemli adımlarından biridir bu sebeple  VOYD-SUYADER’in ilerleyen dönemde güzel faaliyetlere imza atılacağına hiç şüphem de olmadığını belirtmek isterim. “ dedi.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan da gerçekleşen işbirliğinin önemini vurguladı. Aksoydan’a göre sürdürülebilirlik, çevre, sağlık, ekonomi, kültür, politika gibi  pek çok boyutu olan bir kavram. Yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması için gezegenin ve doğal kaynaklarının kalıcı bir şekilde korunması için ise zorunlu. “Etkili koruma önlemleri için geçmişten günümüze var olan durumun verilerle ortaya konulması ve  geleceğe yönelik projeksiyonlarla gezegeni nelerin beklediğinin öngörülmesine gereksinim vardır” diyen Aksoydan, ancak bu verilerle insanların farkındalığı artırılarak gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakılabileceğini söyledi. Aksoydan, Veri Okuryazarlığı Derneği ve SUYADER işbirliğinin, sürdürülebilir yaşam için gereksinim duyulan girişimlerin başlatılması ve sürdürülebilmesine önemli katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

İşbirliği Alanları…

İki dernek arasında gerçekleşen iş birliği çerçevesinde aşağıdaki konular çerçevesinde faaliyet, etkinlik, proje, kamu yararı odaklı çalışmaların yürütülmesine karar verildi:

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) yetkililerinin zaman zaman bir araya gelerek Türkiye’de veri güdümlü sürdürülebilir yaşamın niteliğinin tartışmaları,

-İki kurum arasında zaman zaman gerçekleştirilecek toplantılarla uygulanmakta olan politikaların sektörde karşılık bulacak biçimde geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunması,

-İki kurum arasında, Dünya’da ve Türkiye’de veri güdümlü karar almanın sürdürülebilir yaşam faaliyetleri kapsamına yönelik gidişatı, sorun ve gereksinimlerini ortaya koymaya ve çözüm önerileri üretmeye yönelik panel, sempozyum, konferans vb. nitelikte bilimsel toplantıların düzenlenmesi,

-Gıda okuryazarlığı kapsamında iki kurumun alanın önemini konusunda ortaklaşa toplantıların düzenlenmesi, genel kamuoyuna ilgili çevrelere yönelik toplantı, konferans, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenerek gerekli farkındalığın oluşturulması,

-Atık azaltma ve israf çalışmalarında veri toplama, derleme ve görselleştirme faaliyetlerinin yer alması,

-Gıda egemenliği ve sürdürülebilir yaşam çalışmalarında açık verinin vurgulanması,

-Açık veri ve gıda okuryazarlığı odaklı rapor, el kitabı, tanıtım kiti hazırlanması,

-İki kurum tarafından ortak proje yazma, geliştirme ve yönetme konusunda faaliyet yürütülmesi

Leave A Comment

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!