Doğaya Güç Kat – Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma: 2. Toplantı

Doğaya Güç Kat Projesi Ağ Kuruluş Çalıştayı için 27-29 Kasım’da İzmir Kordon Otel Çankaya’daydık. İlk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci toplantısı da fazlaca düşünerek ve çok çalışarak tamamlandı.Toplam 80 sivil toplum kuruluşundan 136 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay kapsamında 27 Kasım Cumartesi günü ilk olarak çalıştayın yöntem tanıtımı yapıldı. Daha sonra Temiz Hava Hakkı Platformu, Zehirsiz Sofralar Ağı ve Kaz Dağları Ekoloji Platformu hakkında paylaşımlar yapılarak ve oluşturulacak platform için örnek çalışmalar dinlendi.

Proje kapsamında oluşturulan, Karadeniz bölgesi Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz olmak üzere, toplam 8 bölgeye ayrılan çalışma grupları ile ağın taslak tüzüğünün hazırlanması için çalışıldı. Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak İç Anadolu bölgesinde yer aldık. İç Anadolu bölgesinden toplam 9 derneğin katılımı ile kurulacak platform için isim önerisinin oluşturulması, platformun amaç, ilke ve değerlerinin belirlenmesi, kurullar için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi üzerinde çalışarak tüzük taslağının oluşturulmasına katkıda bulunduk.

Yoğun bir çalışmanın ardından akşam düzenlenen Fatih ORBAY ile söyleşi ve belgesel gösterimine katıldık. Türkiye’nin eşsiz çiçekleri üzerine konuştuğumuz bir etkinlikti. Fatih Orbay tarafından 5 yılda hazırlanan şahane bir belgeseli izleme şansı elde ettik.

Çalıştayın ikinci gününde bölgelerin hazırladığı taslaklar toplu olarak sunuldu ve maddeler üzerinde ortak kararlar alındı. Ağın kapasitesi, görev ve sorumlulukları üzerine konuşuldu ve tartışıldı. Akşam etkinliği olarak planlanan Prof. Dr. Mehmet Sıkı ile Gediz Deltası üzerine gerçekleştirilen söyleşiye katılım sağladık. Deltada yapılan çalışmaları ve sulak alan korunmasındaki iyi örnekleri dinledik.

 

 

 

29 Kasım Pazartesi Gediz Deltası Sulak Alanı İzmir Kuş Cenneti’ne saha gezisi gerçekleştirdik. Deltada yaşayan, üreyen ve yuva yapan pek çok kuş türünü gözlemleyebildik.  Bu kuş türleri arasında tepeli pelikan ve flamingolar dahil pek çok tür bulunmaktaydı. Gezi sonrası  Gediz Deltası hakkında sunumu dinleyerek üç gün dolu dolu geçen bir programla çalıştayı tamamlandık.

Doğa koruma çalışmaları için yerel mekanizmalarda sivil toplum örgütlerinin daha işlevsel olmasının amaçlandığı Doğaya Güç Kat Projesi’nin çalıştayı kapsamında dernekler birbirini daha iyi tanıma şansı elde etti. Derneklerin birlikteliğinin sağlanması ve birlikte Doğaya Güç katabileceği platformun tamamlanması ile Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak çalışmalarda aktif yer alabilmek için gelecek toplantıları beklemekteyiz.

 

Yeksan Yankı

SUYADER Gençlik Ağı Gönüllüsü

Leave A Comment

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!