Doğaya Güç Kat – Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma

11-12 Eylül’de doğa koruma çalışmaları için yerel mekanizmalarda sivil toplum örgütlerinin daha işlevsel olmasını sağlamayı amaçlayan AB destekli ‘Doğaya Güç Kat’ projesinin ön toplantısı için Grand Ankara Otel’deydik.

Doğa Araştırmaları Derneği (DAD)’nin proje sahibi ve 7 derneğin proje ortağı olduğu, 29 ilden 46 yerel temsilcinin katıldığı, içeriği dolu dolu bir program geçirdik.

Proje, yerel doğa koruma STK’larının karar verme süreçlerine katılabilmesini,  aralarında güçlü iletişim ağı kurulabilmesini ve bölgelerindeki problemlerin çözümünde aktif rol alabilmesini hedeflemektedir. Doğa korumada karar verme mekanizmalarına katılımın yasalarla tanımlı 3 komisyona olabileceği ve yerelde 2 STK’nın bu komisyonlarda yer alabileceği bilgisi verilmiştir. Mevcut durumda komisyonlara STK katılımını yetersiz olması nedeniyle proje kapsamında bilgi ve deneyimle STK’ların bu komisyonlara hazırlanması amaçlanmaktadır.

Projenin çıkış noktası sivil toplum örgütlerinin yeterli maddi güce ve insan kaynağına sahip olmaması, aralarındaki iletişimin yetersizliği veya yokluğu olarak belirtilmiştir. Proje kapsamında online olarak proje tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiş, AB üye ülkelerinden Macaristan ve İspanya’dan iki ağ ile iletişime geçilmiş, benzer ağlar incelenmiş, ihtiyaç analizleri yapılmış, web sitesi ve sosyal medya sayfaları oluşturulmuş ve farklı temalarda üçer aylık e-bültenler yayınlanmaya başlanmıştır.

Projenin gelecek faaliyetleri arasında rehber kitap basımı ve dağıtımı, Avrupa ziyaretleri, ‘Doğa Danış’ biriminin oluşturulması, eğitimler, iletişim ağı oluşturulması ve komisyonlara katılım gibi başlıklar yer almaktadır. Projenin 10 Ekim 2023’de tamamlanması hedeflenmektedir.

İki gün süren ön toplantıda SUYADER olarak alanında uzman kişiler tarafından Doğa Koruma ile ilgili komisyonlar hakkında bilgilendik ve birçok STK ile iletişim kurma, tanışma şansı elde ettik.

Daha sonra İç Anadolu bölgesindeki yerel STK’lar ile yuvarlak masada toplanıp bölgemizde bulunan STK’ların ihtiyaçlarını belirledik.

Dernekler arası etkileşimin sağlandığı, yerel sorunların tartışıldığı ve STK’lar olarak yerel mekanizmalarda nasıl daha aktif yer alabiliriz üzerine konuştuğumuz bir toplantıydı.

 

 

 

 

Projede emeği geçen herkese teşekkürler!

Feride Yeksan YANKI

Suyader Gençlik Ağı

 

Leave A Comment