suyader

Topluluk Destekli Tarım ve Gıda Temelli Dayanışma Ağları – Online Seminerden Notlar

Mevcut gıda sistemlerinin sağlığa ve çevreye zararları (özellikle sera gazı emisyonu) göz önünde bulundurulduğunda; küçük ölçekli üretim ve aracısız, yerel tedarik ağları ile tüketicinin ürüne ulaşabilmesi önem kazanmaktadır. Bu noktada benim de bu seminer sayesinde hedeflerini ve çalışmalarını öğrendiğim ‘’gıda topluluklarının’’ büyük rolü mevcuttur. Konuşmacılardan biri gıda topluluklarını ‘’sağlıklı beslenmek, toprağı ve tarımın geleceğini korumak […]
Read More

Ortaokul Öğrencileri Plastik Pipet Kullanımına “Hayır” Diyor

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Çevrenin Genç Sözcüleri Kulübü öğrencileri okullarında başlattıkları farkındalık çalışması ile plastik pipetlere dikkat çekiyorlar. Covid 19 salgını öncesinde başlayan bu çalışmada öğrencilerin amaçları ilk olarak masum ve renkli görünümleri ile hayatlarımıza sinsice girmiş olan plastik pipetlerin kullanımlarının ne kadar çok olduğunu fark ettirmek, ardından plastik pipet kullanımının zararları konusunda […]
Read More

Tanıyalım: Karbon Ayak İzi Nedir?

  Endüstriyel gelişmelerle birlikte insan nüfusunun çok fazla oranda artması ile üretim ve tüketim dengeleri değişmiş ve makineleşmenin getirdiği yüksek oranda üretim ve bunun getirdiği sürekli artan tüketim nedeniyle çok fazla enerji harcanmaktadır. Bu enerjinin de çok yüksek miktarının fosil yakıtlardan karşılanması nedeniyle bir ürünün üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi süreçlerinde ortaya CO2 salınımı ortaya çıkmaktadır. […]
Read More

Tanıyalım: Biyoçeşitlilik Nedir?

Çevre ile ilgili konularda karşımıza çıkan bu kelimenin ne ifade ettiğini anlamak hem çevre okuryazarlığı konusunda daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmemizi sağlayacak hem de bu konuda bilincimizi artıracak çünkü çevreyi korumak ve bu konuda dikkat etmek istiyorsak öncelikle korumak istediğimiz şeyi tanımalıyız. Yaşadığımız şehirler her ne kadar betonlaşma ile diğer canlı ekosistemlerinin yaşam alanlarını […]
Read More

Tanıyalım: Paris İklim Anlaşması Nedir?

İklim değişikliği artık sürekli olarak gündemimizde çünkü etkilerini günlük hayatımızda hissetmeye başladık. Kuraklık nedeniyle şehirlerin ihtiyacı olan suyun kısa ve orta vadede karşılanamayabileceği ihtimali gibi sorunlar bu konuyu görmezden gelmek yerine ciddiye almamız gerektiğini öğretti. İklim değişikliğiyle küresel mücadele ortak amacı etrafında 195 ülkenin 2015 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations […]
Read More

Tanıyalım: Kyoto Protokolü Nedir?

İklim değişikliği ve küresel ısınma ancak olması beklenen etkiler olduktan, insanlar kuraklık, küresel ısınmanın etkilerinden zarar gördükten sonra oldu. Küresel ısınma ile değişen yağış rejimleri ve şiddetleri ile yaşanan şiddetli dolu yağışları özellikle otomobillere büyük zararlar verdiğinde gerçek anlamda ana akım medyada haberleştirildi ya da İstanbul gibi nüfusu Avrupa’da bazı ülkelerin nüfusundan çok çok fazla […]
Read More

Dünya İklim Krizi ve Türkiye’de Kuraklık

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini yaşarken insanlığı çok daha uzun vadede etkileyecek ve etkilerini azaltmanın çok daha zor olacağı daha büyük bir su krizi bekliyor. Henüz pandemi gibi insanların sürekli konuştuğu bir konu olmasa da etkileri çok daha büyük olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı iklim için olağanüstü hâl ilan etme çağrısına karşılık bu […]
Read More

Gelecekteki Dünya’da Bizi Neler Bekliyor?

Şimdiki dünyamızda sanayileşmenin ve endüstrileşmenin etkisiyle doğadan aslında bize ait olmayan parçalarını talep ediyoruz ve sonuçta her yıl 50 bin çeşit canlı türünü kaybediyoruz. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre, kanserle savaşacak kapasitesi olan 3000 bitkinin %70’i yağmur ormanlarında bulunmaktadır. Peki, gelecekte ilaç hammaddesi kaynağı da olan yağmur ormanları dünyaya hala oksijen sağlayabiliyor olacak mı? BM […]
Read More

Sosyal Medya ve Zaman Tüketimi

Gerçek hayatlarımızı terk edip kendimize illüzyonlar dünyasında bir hayat mı kuruyoruz? Ya da orada gördüklerimizi gerçek sanıp kendi hayatlarımızı mı yargılıyoruz?   Mayıs 2017’de  İngiltere’de Kraliyet Halk Sağlığı Derneği  ve Genç Sağlık Hareketi, sosyal medyanın gençlerin sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini inceleyen bir rapor yayınladı. Rapor, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine göre sosyal medya […]
Read More

Gıda İsrafına Çözümler

Gıdaların hasat veya nakil sırasında ezilmesi, çürümesi ve bozulması gıda israfına yol açmaktadır. En fazla  gıda israfı maalesef evlerimizde gerçekleşmektedir. Tabakta bırakılan yemekler, fazla alınıp çürüyen besinler, yanlış işleme sırasında atığa dönüşen besin parçaları ve daha uzayıp giden bir liste.  Bilinçli birey bilinçli toplum prensibiyle öncelikle evlerimizde, bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek gıda israfına son vermeliyiz. Bizim […]
Read More

“Uluslararası Sürdürülebilirlik” İçin Dayanışma Karikatür Sergisi Kataloğu