suyader

Kirazlı Köyü’nde GES Mücadelesi

Türkiye’de son zamanlarda büyük bir sorun haline gelen enerji krizi sürekli olarak gündemimizdeyken yenilenebilir enerjiye geçişin ne kadar önemli olduğunun altı tekrar tekrar çizilmektedir. Ancak yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde kastedilen alternatif enerji kaynakları, çevresel tahribatı büyük ölçüde arttıran ve öngörülemeyecek kadar ciddi sonuçlara yol açabilecek nükleer enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri ve hidroelektrik santraller değildir. […]
Read More

Gıdamız Geleceğimiz – Ankara Kent Konseyi Buluşması

12 Şubat Cumartesi günü, Tahtacıörencik TADYA üreticilerinin de katılacağı, sorularınıza cevap vereceği Youtube canlı yayınına davetlisiniz! Endüstriyel girdilere, ticari tohumlara, fosil yakıtlara, toprağın aşırı işlenmesine, doğanın tahribatına, uzun tedarik zincirlerine, emek sömürüsüne dayalı bir gıda sisteminin bize vaat edebileceği bir gelecek yok! İnsan ölçekli, doğa dostu, zehirsiz, yerel gıda ağlarını hep birlikte geliştirmekten başka şansımız […]
Read More

Doğaya Güç Kat – Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma: 2. Toplantı

Doğaya Güç Kat Projesi Ağ Kuruluş Çalıştayı için 27-29 Kasım’da İzmir Kordon Otel Çankaya’daydık. İlk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci toplantısı da fazlaca düşünerek ve çok çalışarak tamamlandı.Toplam 80 sivil toplum kuruluşundan 136 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay kapsamında 27 Kasım Cumartesi günü ilk olarak çalıştayın yöntem tanıtımı yapıldı. Daha sonra Temiz Hava Hakkı Platformu, Zehirsiz […]
Read More

Doğaya Güç Kat – Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma

11-12 Eylül’de doğa koruma çalışmaları için yerel mekanizmalarda sivil toplum örgütlerinin daha işlevsel olmasını sağlamayı amaçlayan AB destekli ‘Doğaya Güç Kat’ projesinin ön toplantısı için Grand Ankara Otel’deydik. Doğa Araştırmaları Derneği (DAD)’nin proje sahibi ve 7 derneğin proje ortağı olduğu, 29 ilden 46 yerel temsilcinin katıldığı, içeriği dolu dolu bir program geçirdik. Proje, yerel doğa […]
Read More

SUYADER’den SUYADERxÇocuk Girişimi

Merhaba! SUYADER x ÇOCUK ekibinden sizlere mektup var! Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER), 2018’den bu yana yaşadığımız yüzyılda sonuçlarını çok yoğun yaşadığımız iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek dünyamızın daha yaşanabilir hale getirilmesi, sınırlı doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla bilgiler üretip, bu bilgileri yaşam pratiğine dönüştürme ve […]
Read More

İzmir Su Politikaları Zirvesi’nin Ardından

İzmir Su Politikaları Zirvesi, 22-23 Mart 2021 tarihlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizatörlüğü ve ev sahipliğinde, EK-A’da yer alan program çerçevesinde, Fuar İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Bahse konu zirveye, 11 büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir olmayan 11 il belediye başkanı, İzmir’e yakın mesafede bulunan ilçe belediye başkanları, çok sayıda orta ve üst düzey belediye yöneticisi ile az sayıda sivil […]
Read More

Evsel Atıkları Ayrıştırarak Ağaçların Kesilmesini Sen De Önleyebilirsin!

2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada, kişi başı günlük ortalama 1,16 kg atığın belediyeler tarafından toplandığı belirtilmiştir. Nüfusun ve tüketim talebinin artışı ile bu sayının ileriki dönemde artabileceği düşünülmektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda kullanım süresi dolan ve çevreye zarar vermeye başlayan her türlü madde atık olarak isimlendirilmektedir. Atık türleri yeniden değerlendirilebilenler ve değerlendirilemeyenler olarak […]
Read More

Topluluk Destekli Tarım ve Gıda Temelli Dayanışma Ağları – Online Seminerden Notlar

Mevcut gıda sistemlerinin sağlığa ve çevreye zararları (özellikle sera gazı emisyonu) göz önünde bulundurulduğunda; küçük ölçekli üretim ve aracısız, yerel tedarik ağları ile tüketicinin ürüne ulaşabilmesi önem kazanmaktadır. Bu noktada benim de bu seminer sayesinde hedeflerini ve çalışmalarını öğrendiğim ‘’gıda topluluklarının’’ büyük rolü mevcuttur. Konuşmacılardan biri gıda topluluklarını ‘’sağlıklı beslenmek, toprağı ve tarımın geleceğini korumak […]
Read More

Ortaokul Öğrencileri Plastik Pipet Kullanımına “Hayır” Diyor

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Çevrenin Genç Sözcüleri Kulübü öğrencileri okullarında başlattıkları farkındalık çalışması ile plastik pipetlere dikkat çekiyorlar. Covid 19 salgını öncesinde başlayan bu çalışmada öğrencilerin amaçları ilk olarak masum ve renkli görünümleri ile hayatlarımıza sinsice girmiş olan plastik pipetlerin kullanımlarının ne kadar çok olduğunu fark ettirmek, ardından plastik pipet kullanımının zararları konusunda […]
Read More

Tanıyalım: Karbon Ayak İzi Nedir?

  Endüstriyel gelişmelerle birlikte insan nüfusunun çok fazla oranda artması ile üretim ve tüketim dengeleri değişmiş ve makineleşmenin getirdiği yüksek oranda üretim ve bunun getirdiği sürekli artan tüketim nedeniyle çok fazla enerji harcanmaktadır. Bu enerjinin de çok yüksek miktarının fosil yakıtlardan karşılanması nedeniyle bir ürünün üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi süreçlerinde ortaya CO2 salınımı ortaya çıkmaktadır. […]
Read More